ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទីក្រុងស្ស៊ីជាចុងឯកឧត្តមហើរ Chem CO ។ , LTD ។

អាសយដ្ឋាន

ទីក្រុងស្ស៊ីជាចុងឯកឧត្តមហើរចែម

CO ។ , LTD ។

ទូរស័ព្ទ

0086 311 87756733

whatsapp

8618932916852

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិក?កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!